Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Alle publicaties op Anderslezen zijn auteursrechtelijk beschermd. De boeken, tijdschriften en kranten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Illegaal kopiëren of aan anderen uitlenen is niet toegestaan.

De toegang tot de publicaties is beveiligd met een persoonlijke login en wachtwoord. Het is niet toegelaten deze login te delen met anderen.

We gaan uit van je fair play. We hebben technische maatregelen genomen om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan en op te sporen.

Dit houdt onder meer in dat:

  1. je één publicatie op één toestel maximaal 2 keer kan downloaden,
  2. de publicaties zijn uitgerust met een onzichtbaar watermerk, waarmee kan opgespoord worden of een boek illegaal verspreid werd of onrechtmatig nog in iemands bezit is na de uitleenperiode.