Toegankelijkheidsverklaring Anderslezen-website

Het Anderslezen-platform streeft ernaar zijn Anderslezen website toegankelijk te maken, overeenkomstig de Belgische wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de Anderslezen website: www.anderslezen.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Dit is vastgesteld na een toegankelijkheidsaudit door de experts van Anysurfer.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 september 2021.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 7 juni 2023.

Feedback en contactgegevens

Voor de aanvraag van meer informatie en voor het in kennis stellen van niet-nakoming van de regels kunt u het Anderlezen-platform contacteren via de contactpagina op deze website.

Handhavingsprocedure

In het geval van onbevredigende antwoorden op kennisgevingen of verzoeken die zijn verstuurd via bovenvermeld contact kunt u het Anderslezen-platform contacteren, info@anderslezen.be.